*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 3 min

Konfirmation – her er den bedste gave, du kan gi’

Konfirmation er lig med fest og gaver til den unge - ofte også pengegaver. Formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd om pengegaver, opsparing og investering – og et tip til den bedste gave, du kan give din konfirmand.

Nykredit

I 2023 blev 44.221 unge konfirmeret ifølge folkekirken.dk, hvilket svarer til en konfirmationsprocent på 64,3 %. Hertil kommer de unge, der vælger den humanistiske konfirmation -  565 unge i 2023 – samt alle dem, der bare holder ”nonfirmation”. Dermed er der rigtig mange af os, der skal til en eller anden form for konfirmationsfest i år og altså står overfor at skulle vælge den helt rigtige gave. Ifølge Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek, er den bedste gave du kan give den unge konfirmand dog ikke hverken en ny computer, den højtønskede designertaske eller de sidste nye sneakers. Det allerbedste man kan give sin konfirmand er derimod økonomisk viden og indsigt.

”Med konfirmationen er det for mange unge første gang, de står med ofte flere tusinde kroner i kontanter mellem hænderne, og det er en rigtig god lejlighed til at give den unge den allerbedste gave, du kan give dem her på tærsklen til ungdomslivet: økonomisk viden og indsigt. En analyse fra Finans Danmark har netop konkluderet, at lidt over hver femte dansker mellem 18 og 35 år har en presset økonomi. Så presset, at syv ud af ti af dem siger, at de ikke er tilfredse med deres liv. Det er vigtigt for den unges trivsel og muligheder i livet at tage ansvar for, at man får opbygget en sund og bæredygtig økonomi. Det er et virkelig godt og vigtigt afsat at have i livet”, siger Jeanette Kølbek.

Tre gode råd til den unge

Jeanette Kølbeks tre vigtigste råd til den unge konfirmand er:

Sæt nogle af pengene til side, hver gang du tjener penge eller får en pengegave – så bliver du ikke fristet af at bruge dem alle på en gang, og lærer samtidig at spare op.
Få hjælp af dine forældre/bedsteforældre eller anden, som du føler dig tryg ved, og undersøg sammen muligheden for at få en god rente af dine penge.
Skal pengene ikke bruges inden for de kommende tre år, kan det være en fordel at investere pengene i aktier og obligationer – det har historisk givet et bedre afkast, end at lade pengene stå kontant på kontoen. Investering kan også give et negativt afkast - så søg gerne rådgivning, hvis du er i tvivl.

Opsparing – i prioriteret rækkefølge

Det gode spørgsmål er så, hvordan man smartest sparer op, når man er ung under 18? Jeanette Kølbek har lavet denne generelle og prioriterede opsparingsrækkefølge, som passer godt til de fleste situationer.

1. Fyld op til det fastsatte loft på Børneopsparingen hvert år

Hvert barn må kun have én børneopsparing, og der må maksimalt indsættes 6.000 kr. årligt, indtil der i alt er indsat 72.000 kr. Reglerne for børneopsparingen er tydelige og relativt stramme, og det skyldes, at der er nogle skattemæssige fordele tilknyttet. Al afkast på børneopsparingen er nemlig skattefrit i hele bindingsperioden på børneopsparingen. Det gælder afkast fra henholdsvis aktieudbytte, aktieavancer og kursgevinster samt renter.

2. Investér øvrig opsparing gennem et almindelig frit depot i værdipapirer, der giver kapitalindkomst

Øvrig opsparing bør investeres via et almindelig frit depot i værdipapirer, der giver kapitalindkomst.

Det skyldes, at investeringer, som giver kapitalindkomst, kan indeholdes i barnets personfradrag, som for nuværende er 49.700 kr. (2024) om året, hvis man er under 18 år. På den måde betales en reel skat på 0% af afkastet. Til sammenligning vil aktieindkomst blive beskattet, hvilket udløser minimum 27% i skat.

Investeringer, som giver beskatning efter kapitalindkomst, kan fx være investeringer i enkelte obligationer, obligationsfonde samt de fleste akkumulerende aktiefonde – dog undtagen dem som står på Skats positivliste - se den her.

Overvej fx at oprette Investeringskonto FRI til den unge. Med Investeringskonto FRI får du en konto, der automatisk investerer, når du sætter penge ind. De fonde, der investeres i af midler indsat på Investeringskonto FRI, er alle kapitalindkomstbeskattede, med undtagelse af fondene Mix høj risiko og Mix maksimum risiko, som er aktieindkomstbeskattede. Læs mere om Investeringskonto FRI her.

Vær opmærksom på, at reglerne om beskatning ift. kapitalindkomst tager udgangspunkt i, at barnet investerer sine egne penge. Med andre ord må det fx ikke være penge, der stammer fra pengegaver fra forældre. Det skyldes en såkaldt værnregel, som er sat i verden for at sikre, at forældre ikke spekulerer i børnenes personfradrag. Derfor skal det løbende afkast beskattes hos forældrene, indtil barnet bliver myndigt, hvis forældre giver deres umyndige børn pengegaver til investering.

3. Når personfradraget er udnyttet, bliver Aktiesparekontoen relevant

Aktiesparekontoen er oplagt til alle danskere, også børn og unge, når personfradraget er ved at være fuldt udnyttet med fx lønindtægt eller kapitalindkomst. Der kan maksimalt indskydes 135.900 kr. (2024) på en aktiesparekonto, og hver dansker må på grund af attraktive skatteforhold – lige som med børneopsparingen – maksimalt have én konto. Den store fordel ved en aktiesparekonto er en fast lav skat på 17% på både aktieudbytter og aktiekursgevinster. Det er 10 procentpoint lavere end de minimum 27%, som aktieudbyttet fra aktier via et almindelig frit depot beskattes med. Aktiesparekontoen har desuden en række yderligere fordele. Man kan til enhver tid trække pengene ud igen. Samtidig sker al indberetning automatisk til Skattestyrelsen, og afkastet fra investeringerne påvirker ikke offentlige ydelser, som kan være relevant for unge, når de fx begynder at modtage SU. Læs mere om Aktiesparekonto her.

Kontant opsparing

Hvis man ikke ønsker at investere pengene, men foretrækker en kontant opsparing, så kan man nu få en opsparingskonto med en god rente i banken. Det er dog vigtigt at bemærke, at renten på en kontant konto med indlånsrente (også kaldet aftaleindskud) næppe vil være tilstrækkelig høj til at dække inflationen. Derfor vil opsparingens købekraft blive mindre over tid.

Gi' et gavekort

 

Buket blomster

Pengegaver er dejlige at få, men måske lidt kedeligt at give. Vi har derfor lavet gavekort, du kan bruge,hvis du ønsker at give en pengegave til enten forbrug eller køb af aktier.

Download gavekort-skabeloner her.

Fakta: Pengegaver

Pengegaver fra den nærmeste familie Det er typisk fra forældre og bedsteforældre, konfirmanden høster de største pengegaver fra, men vær opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget man kan give, uden der skal betales afgift. Her i 2024 er grænsen for både hver forælder og bedsteforælder på 74.100 kr. Pengegaver fra andre end den nærmeste familie Det er skattefrit at give og modtage lejlighedsgaver af beskeden værdi ved fx bryllup, konfirmation, barnedåb etc. Hvis gaven er større, end hvad der er almindeligvis passende, skal der betales skat af den. Der er ingen faste grænser for, hvad der er en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at man skal betale skat.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Model.Name photo

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.