Arv og testamente

Har du tænkt på, hvordan arven efter dig skal fordeles, og hvordan du kan optimere den, så dine nærmeste får det største økonomiske udbytte?

Arveloven

Arveloven udstikker reglerne for, hvordan din formue fordeles mellem dine efterladte. Hvis du fx efterlader både ægtefælle og børn, vil din ægtefælle beholde halvdelen af jeres fælles formue, mens din halvdel vil blive delt med 50% til din ægtefælle og resten til ligelig deling mellem dine børn.

Testamente

Hvis du har andre ønsker til fordeling af din formue end dét, som står i arveloven, er det nødvendigt at oprette et testamente. Vi anbefaler, at du opretter et testamente, da det kan give dig flere fordele:

 • at pengene går til rette personer
 • at beskytte familieformuen ved at gøre børnenes arv til særeje
 • at forbedre mulighederne for, at din ægtefælle/samlever kan blive boende og kan afregne arv til børnene
 • at forebygge og minimere evt. familiestridigheder
 • at få mulighed for at mindske den samlede boafgift.

Testamentet er især vigtigt, hvis du har en samlever, som du ønsker skal arve noget efter dig. En samlever arver nemlig intet efter dig automatisk, heller ikke selvom I har boet sammen længe, eller I har børn sammen.
Læs mere om arveregler på borger.dk

Træf de vigtige beslutninger i tide

Hvem skal arve dig, hvad skal der ske, hvis du bliver syg eller dør, og hvordan står du økonomisk, hvis du skulle blive skilt? Selvom det er svært at forholde sig til, er det bedre at være på forkant end at skulle træffe svære beslutninger i pressede situationer, eller endnu værre: ikke have nået at træffe beslutningerne i tide.

Vil I vide mere om ægtepagt, delingsformue og særeje, kan I blive kontaktet af vores samarbejdspartner TestaViva.

 • Dokument
  18%

  Af danske boligejere har skrevet testamente.

 • hus
  40%

  Af danskerne ved, hvordan boet deles ved en ægtefælles død.

 • Vægt
  25%

  Af gifte danskere ved ikke, at arven deles ligeligt med eventuelle børn, også mindreårige, hvis ægtefællen dør.

Glem ikke begunstigelse på dine pensioner

Den formue, du har opsparet på pensioner eller livsforsikringer, følger andre regler end resten af din formue. Her er det i stedet den begunstigede, der får pengene – uanset om du har oprettet testamente eller ej. Hvis du ikke har gjort noget aktivt, vil det være ”nærmeste pårørende”, der får udbetalt pengene. Hvem det er, kan du få oplyst hos din rådgiver her i Nykredit. Du kan gøre boafgiften mindre og i visse tilfælde slippe for dødsboskatten, hvis du handler i tide og fx giver en del af din formue som gave til dine nærmeste, eventuelt løbende over en årrække. Så får du også glæden ved selv at opleve, at dine nærmeste får gavn af din formue.

Kom godt videre

Når en livsforsikring og et testamente er en kærlighedserklæring

At være ramt af sorg og samtidig skulle træffe beslutninger om økonomi er ikke et ønskescenarie. Men det er noget, du kan undgå ved i god tid at tale om forsikringer og testamente.

Sådan undgår du arvestridigheder

Arv kan splitte ellers velfungerende familier ad. Til gengæld er der meget, man selv kan gøre for at undgå at ende i stridigheder.

Hvordan sikrer du familien bedst

Få overblik over, hvordan du sikrer dig og din familie bedst.