Arv og testamente

Har du tænkt på, hvordan arven efter dig skal fordeles, og hvordan du kan optimere den, så dine nærmeste får det største økonomiske udbytte?

Arveloven

Arveloven udstikker reglerne for, hvordan din formue fordeles mellem dine efterladte. Hvis du fx efterlader både ægtefælle og børn, vil din ægtefælle beholde halvdelen af jeres fælles formue, mens din halvdel vil blive delt med 50% til din ægtefælle og resten til ligelig deling mellem dine børn.

Testamente

Hvis du har andre ønsker til fordeling af din formue end dét, som står i arveloven, er det nødvendigt at oprette et testamente. Vi anbefaler, at du opretter et testamente, da det kan give dig flere fordele:

  • at pengene går til rette personer
  • at beskytte familieformuen ved at gøre børnenes arv til særeje
  • at forbedre mulighederne for, at din ægtefælle/samlever kan blive boende og kan afregne arv til børnene
  • at forebygge og minimere evt. familiestridigheder
  • at få mulighed for at mindske den samlede boafgift.

Testamentet er især vigtigt, hvis du har en samlever, som du ønsker skal arve noget efter dig. En samlever arver nemlig intet efter dig automatisk, heller ikke selvom I har boet sammen længe, eller I har børn sammen.
Læs mere om arveregler på borger.dk

Glem ikke begunstigelse på dine pensioner

Den formue, du har opsparet på pensioner eller livsforsikringer, følger andre regler end resten af din formue. Her er det i stedet den begunstigede, der får pengene – uanset om du har oprettet testamente eller ej. Hvis du ikke har gjort noget aktivt, vil det være ”nærmeste pårørende”, der får udbetalt pengene. Hvem det er, kan du få oplyst hos din rådgiver her i Nykredit. Du kan gøre boafgiften mindre og i visse tilfælde slippe for dødsboskatten, hvis du handler i tide og fx giver en del af din formue som gave til dine nærmeste, eventuelt løbende over en årrække. Så får du også glæden ved selv at opleve, at dine nærmeste får gavn af din formue.