Når en livsforsikring og et testamente er en kærlighedserklæring

At være ramt af sorg og samtidig skulle træffe beslutninger om økonomi er ikke et ønskescenarie. Men det er noget, du kan undgå ved i god tid at tale om forsikringer og testamente.

Undgå økonomiske bekymringer

Vil du sikre din familie økonomisk, kan en livsforsikring og et testamente være den største kærlighedserklæring, du kan give dem. Det kan nemlig spare dine nærmeste for en lang række økonomiske bekymringer og beslutninger, der kan dukke op, hvis der skulle ske dig noget. Men det kan være svært at snakke om død og ulykke, og det kan kræve noget viljestyrke at nå dertil, hvor I får det hele på plads.

Worst case-scenariet

Uanset om du er gift eller samboende, har børn eller ej, bør du tale med din partner om, hvad I gerne vil have, der skal ske, hvis en af jer går bort. Skal den, der er tilbage, kunne betale lånene ud og blive gældfri? Skal den tilbageblivende kunne blive boende i huset alene? Og hvem skal arve, hvis jeres børn ikke er her mere? Det er nogle af de scenarier, der kan være gode at få tænkt igennem. Snak derefter med de rådgivere, I skal bruge for at få det hele på plads omkring forsikring, pension og testamente.

Mistet arbejdsevne

Du skal også overveje, om du skal have en forsikring, der dækker dig, hvis du mister arbejdsevnen. Nogle vælger, at den person, der tjener mest, skal være ekstra godt dækket ved tab af arbejdsevnen for at undgå et stort dyk i husstandsindkomsten, hvis ulykken rammer.

Økonomisk overblik giver ro

Det er ofte lettere at udskyde de store beslutninger og undgå at snakke om svære emner som død og ulykke. Det er jo ikke noget, der fylder i hverdagen, men for de fleste betyder det alligevel meget at vide, at familien er sikret – det giver ro i maven. Det gælder også, når det kommer til arveregler. Især i sammenbragte familier med mine, dine og vores børn, kan det være svært at få overblik over, hvem der arver. Og der kan være mange følelser indblandet, der gør det svært at tale om, hvordan man ønsker, at arven bliver fordelt.

Hvem arver ifølge arveloven?

Arveloven dikterer, hvem der arver efter dig, medmindre du har oprettet testamente.